Představenstvo - People Management Forum
Vyberte stránku

Představenstvo

Ing. Eva Hejlová – prezidentka

Všeobecná fakultní nemocnice, Personální náměstkyně

eva.hejlova@gmail.com

 

Životopis

Vystudovala VŠE. Od roku 1991 působila ve vedoucích funkcích personálního útvaru ve společnosti Eurotel Praha. V roce 2005 se stala výkonnou ředitelkou pro lidské zdroje. O rok později, kdy se spojily společnosti Eurotel a Český Telecom v Telefónicu O2, přešla do funkce ředitelky pro HR projekty a procesy. V této pozici byla mimo jiné zodpovědná za vedení projektů v oblasti sjednocení kultur a HR systémů těchto společností. Za svou práci získala ocenění HR Manager roku 2007. Od roku 2008 pak pracovala ve společnosti Marks and Spencer Czech Republic jako HR ředitelka s odpovědností za Českou republiku, Slovensko, Pobaltské státy a Polsko. Následně pracovala ve společnosti ANECT a.s. na pozici ředitelky HR, kde odpovídala za strategické projekty v oblasti lidských zdrojů. V současné době vykonává funkci náměstkyně pro personalistiku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je členkou představenstva People Management Fóra (dříve České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů).

 

„Jako členka představenstva se věnuji oblasti řízení výkonu. Díky svým znalostem a dlouholeté praxi chci být v této poměrně rozsáhlé oblasti partnerem nejen HR odborníkům. Řízení výkonu v sobě totiž zahrnuje vyjasnění si, čeho chce firma dosáhnout, jaké k tomu potřebuje zaměstnance, s jakými znalostmi a schopnostmi. Následně pak nalezení správného systému motivace, hodnocení výkonu, rozvoje zaměstnanců a jejich odměňování. Mým cílem je prostřednictvím výměny informací o tvorbě správných systémů a s využitím best practices z různých oborů, pomoci HR specialistům nastavit řízení výkonu jako hlavní HR proces, který umožňuje převést základní strategické priority, hodnoty a zejména cíle organizace do výkonu, resp. cílů každého zaměstnance a tím ovlivnit klíčové výsledky organizace (tj. finanční výsledky, produktivitu, kvalitu jejich výrobků/služeb a spokojenost zákazníků).“

 


 

Lhoťan JaroslavMgr. Jaroslav Lhoťan – člen představenstva

Fakultní nemocnice Olomouc, Personální náměstek

Jaroslav.Lhotan@fnol.cz

 

Životopis

Jaroslav Lhoťan vystudoval Ostravskou Univerzitu, osm let působil ve školství – Obchodní akademie Opava, Gymnázium Ostrava Poruba. V letech 1995 – 2000  pracoval jako obchodní manažer v Ateliéru Simona, Ostrava, architektonické a projekční studio. Jako HR Manažer působil čtyři roky ve společnosti Kraft Foods CR s.r.o. a následujících sedm let na pozici HR &Safety Director ve společnosti Teva Czech Industries, s.r.o. V současné době působí jako  personální náměstek ve Fakultní nemocnice Olomouc.

 

„Díky velmi rozmanité pracovní praxi s dynamickými změnami jsem měl možnost pracovat jak ve společnostech různých zaměření, organizačních struktur, podílel jsem se na akvizicích, rozvoji a růstu firem, ale absolvoval jsem i řadu méně pozitivních pracovních zkušeností – a to včetně zavírání firem, optimalizací, či hromadného propouštění. 7 let jsem v rámci farmaceutického a chemického výrobního závodu řídil kromě HR i bezpečnost. Pohyboval jsem se jak v mezinárodním výrobním i komerčním prostředí, tak se aktuálně pohybuji v prostředí českého zdravotnictví a současně i na akademické půdě.Rád bych se alespoň o část svých zkušeností podělil. Na druhou stranu mě stále inspirují nové věci, rád se podílím na řešení nových témat. „Zkušenost s otevřenou myslí (kreativitou)“ jsou asi dvě oblasti, které mohu nabídnout.“


 

Richard DobesIng. Richard Dobeš – člen představenstva, rozvoj členské základny

Krauthammer Partners Czech Republic, Managing Partner

richard_dobes@krauthammer.com

Životopis

Pracuje od roku 1990 jako konzultant, kouč a trenér pro společnosti v Evropě, Americe a Asii. Během své manažerské praxe pracoval ve vrcholových manažerských pozicích, včetně pozice CEO švýcarské společnosti s aktivitami ve 14 zemích Evropy, Ameriky a Asie. Aktuálně působí jako Managing Partner ve společnosti Krauthammer, kde je zodpovědný za obchodní rozvoj poboček Krauthammer Central Europe. Je spoluautorem dvou knih a autorem více než stovky odborných článků. Je pravidelným řečníkem na mezinárodních konferencích. Je členem představenstva People Management fóra (dříve České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů), předsedou HR výboru Americké obchodní komory v Praze a členem poradního výboru České manažerské asociace.

 

„Zvolení členem představenstva People Management Fora chápu jako příležitost naplnit svoji dlouhodobou vizi, na které jsem pracoval i v minulém období. Jedná se především o rozvoj členské základny, v kvantitativní i kvalitativní úrovni. Pro naplnění poslání naší společnosti je důležité, abychom byli schopni oslovit co nejvíce manažerů a specialistů, kteří se zabývají vedením lidí. V současné době rozšiřujeme tuto skupinu nejen o tradiční členy PMF z řad HR odborníků, ale velký potenciál vidíme především mezi manažery, kteří vnímají úspěšné vedení lidí jako jeden ze základních stavebních kamenů pro dosažení cílů firem, týmů i jednotlivců. Zjednodušeně můžeme charakterizovat tuto změnu v zaměření naší společnosti jako posun od řízení lidských zdrojů k zapojení lidí a vytváření partnerského vztahu založeného na aktivní loajalitě a efektivním propojení cílů společností a jejich zaměstnanců.“


 

havlickova-jana

Mgr. Jana Havlíčková – členka představenstva, partner regionu Severní Čechy

PRECIOSA, a.s., Personální ředitelka

jana.havlickova@preciosa.com

 

Životopis

Jana Havlíčková absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve společnosti Preciosa, a.s. pracuje od roku 2006, o dva roky později byla jmenována do funkce personální ředitelky. Zodpovídá za řízení lidských zdrojů ve společnosti Preciosa, a.s., ale i dalších dceřiných společností, včetně činností, které se konají pod záštitou Nadace Preciosa. Je členem správní rady Nadace Preciosa. Ta po celou dobu své existence pomáhá především neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu. Na celostátní úrovni je známá také svou podporou vědy a výzkumu a svou péčí o odborné vzdělávání.

 

Po studiu pracovala ve společnosti Nokia Czech Republic, s.r.o, dále jako konzultantka v Institutu průmyslového inženýrství Liberec, kde zodpovídala za implementaci vybraných metod průmyslového inženýrství ve výrobních podnicích, ale i administrativní sféře.

 


 

22_23_Skalková-JanaMgr. Jana Skalková, DiS. – členka představenstva

Byznys pro společnost, Manažer HR projektů 

Skalkova@byznysprospolecnost.cz

 

Životopis

Vystudovala sociologii, sociální politiku a personální řízení na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu tréninků, výcviků a mezinárodních stáží v oblasti HR, komunikace, interkulturního managementu. Pracovala jako lektorka a koordinátorka kurzů v neziskovém sektoru (např. Partners for Democratic Change, Člověk v tísni). Jako lektorka v oblasti komunikace, vyjednávání a interkulturního managementu působila např. ve společnosti Solutions HR Specialists. Od roku 2007 působila v ČSOB. Nejprve jako Senior specialistka v útvaru Řízení znalostí, od roku 2008 působila jako manažerka tohoto útvaru. Pracovala ve společnosti Vodafone, v současné době pracuje na pozici HR project manager ve společnosti Byznys pro společnost.

 

„Spolupráci s PMF vnímám jako strategickou a důležitou pro zkvalitňování HR profese, výměnu zkušeností a efektivní networking a v neposlední řadě pro poskytování kvalitního servisu našim klientům, společnostem a zaměstnancům, pro které pracujeme.PMF se vyvíjí, vnímám velký posun za poslední roky v oblasti témat, výběru hostů, výměně zkušeností, sledování (domácích i zahraničních) trendů. Vnímám také vzrůstající úroveň a ochotu členů zapojovat se, diskutovat, posouvat se profesně i lidsky. Vnímám odvahu sebekriticky si přiznávat a pojmenovávat co je potřeba změnit, opouštět, hledat jiné, nové cesty.Bude mi velkou ctí přiložit pro tuto smysluplnou iniciativu ruku k dílu. V období plném změn, hledání nových cest a úspor. Tím více je důležité nezapomínat na podstatu práce s lidmi, jít back to basic a přitom přemýšlet o efektivitě, nastavovat zrcadlo a současně se profesně rozvíjet.“


 

rezlerova-jaroslava

Mgr. Jaroslava Rezlerová – členka představenstva

Manpower Group s.r.o., Generální ředitelka

jaroslava.rezlerova@manpower.cz

 

Životopis

Jaroslava Rezlerová absolvovala FF UK, obor český a francouzský jazyk a literatura. Na univerzitě v Lille a na VŠE Praha získala titul DESS (obdoba MBA). Pracovala ve společnosti Michelin Česká republika, kde byla zodpovědná i za lidské zdroje a marketing. V letech 1997-2001 pomáhala při zakládání a rozvoji Francouzsko-české obchodní komory. Po svém odchodu byla opakovaně po čtyři roky zvolena členkou představenstva a viceprezidentkou.

 

Od roku 2001 působí jako generální ředitelka Manpower Česká republika a od října 2007 je zodpovědná i za aktivity Manpower na Slovensku. Je zakládající členkou a v současné době prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb. Od roku 2010 je i viceprezidentkou Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Asociace se v obou zemích významně podílí na změně legislativy pracovního práva směrem k větší otevřenosti a flexibilitě.

 


Šindelka-JosefJosef Šindelka – člen představenstva

Red Hat Czech s.r.o., Senior Leader, Global People Team

jsindelka@redhat.com

 

Životopis

Zkušenosti z oblasti lidských zdrojů získával postupně od roku 1996 na různých pozicích počínaje rolí HR generalisty v Adamovských strojírnách a.s. přes sedm let strávených v hi-tech výrobní společnosti Celestica,kde postupně prošel různými HR manažerskými pozicemi od manažera náboru až po Site HR Manažera. Od roku 2007 pracuje ve společnosti Red Hat, kde prošel řadou seniorních HR pozic počínaje Senior HR Manažerem pro CEE region, přes Globálního HR Byznys Partnera pro vrcholové vedení Engineeringu, HR ředitele pro EMEA region až po stávající roli Globální HR Leader zodpovědný za vývoj globálních HR programů dle zákaznických potřeb a jejich následnou úspěšnou implementaci do všech regionů. Má zkušenosti s řízením lokálních i globálních virtuálních týmů různých velikostí i rozdílných kultur. Během více jak dvacetileté praxe v HR z technologických a výrobních firem se podílel na vytváření dlouhodových HR strategií jak na regionální ,tak i globální úrovni. Klíčové oblasti,kterými se zabývá do hloubky, jsou nastavení Integrovaného Talent managementu , Kompetenční modely, Organizační design, Změnový leadership, Zapojení HR při vytváření byznysových strategií společností, Integrace a slaďování regionálních a globálních přístupů mezi korporátními a regionálními týmy v rámci HR i byznysu. . Působí i jako kouč , mentor a cross-culture mediator. Jeho životní filosofie je postavena na otevřenosti, upřímnosti, naslouchání, férovém přístupu a neutuchajícím optimismusmu se snahou brát každou i sebevíce složitou překážku jako dárek od života.
Pochopení správnosti nastavení HR strategie pouze a jen za účelem podpory naplnění strategie firmy znamená paradoxně, i když to zní samozřejmě a logicky, nejdříve spoustu dialogu v rámci HR organizace samotné. Tento proces hledání správné cesty a sladění vrámci HR není vždy jednoduchý, ale nakonec vždy s nalezením shody při uvědomnění si, co je naše jediná role jako podpůrného týmu ,která nemá přímou přidanou hodnotu pro firmu ve formě generování zisku, ale může zásadním způsobem svým správně nastaveným zákaznicky orientovaným servisem pomoci interním zákazníkům tento vytvářet. A toto je to hlavní, co přináším a na co bych se chtěl nadále zaměřovat při svojí práci s HR komunitou v rámci PMF v případě zvolení. Rozvíjet a pomáhat komunitě, jak nastavovat HR model řízený potřebami byznysu v jejich firmách prostřednictvím specifických aktivit, jak překonávat nedůvěru zákazníka, jak si vybudovat roli respektovaného partnera, protože tu nezískáte jen úrovní pozice v hierarchii, jak tvořit HR strategie společně s těmi, pro které jsou určeny a ne bez nich, jak si dodávat odvahu, být trpělivý a čím překonávat frustrace, jak se radovat z drobných krůčků dopředu, protože cesta je cíl. Rád bych se dál aktivně podílel na na dalším rozvoji takových aktivit, které pomohou HR komunitě budovat a posilovat roli respektovaného partnera v jejich firmách“.
 

Veronika Muroňová – členkaVeronika Muroňová představenstva

ArcelorMittal, Head of Department HR Business Partners

Veronika.Muronova@arcelormittal.com

 

Životopis

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské Univerzity a po dokončení studií se věnovala lektorské práci a práci na projektech EU. V letech 2004 až 2008 pracovala na pozici metodičky a manažerky vzdělávání dospělých v agentuře Cloverleaf. V roce 2008 nastoupila do ArcelorMittal na pozici vedoucí vzdělávání, rozvoje a náboru, později pak převzala oddělení HR Business Partnerů. Od roku 2017 má kromě této lokální agendy na starosti rovněž koordinaci HR v regionu střední a východní Evropy. Mezi nejvýznamnější projekty, které v ArcelorMittal podařily úspěšně implementovat, patří zavedení nového systému hodnocení s návazností na odměňování pro všechny kategorie zaměstnanců, spuštění nového talent management programu a to i pro dělnické profese, ale také implementace celé řady dalších rozvojových programů zaměřených na podporu věkové diverzity, žen ve společnosti, předávání know how apod. Personální projekty ArcelorMittal Ostrava získaly mnoho ocenění a to jak ve skupině ArcelorMittal, tak v soutěži HREA. V roce 2015 byl ArcelorMittal Ostrava vyhodnocen jako nejlepší zaměstnavatel v ČR nad 5 000 zaměstnanců.

 

„Moderní HR je rychle se vyvíjející oblast a praxe ve velké míře předstihla dosud popsanou teorii. Klasické postupy rychle vytlačují nové zkušenosti.  Změny na trhu práce, nové okolnosti ve firmách i měnící se potřeby zákazníků vyžadují inovativní přístupy HR manažerů i specialistů, a to v mimořádně krátkém čase. HR analytika, dramaticky se vyvíjecí nová oblast, směřuje k tomu, že v budoucnu budeme schopni naše problémy lépe pojmenovat, ale řešení budeme muset vymyslet jen my. Již dnes se nemůžete spolehnout na tradiční zdroje informací o HR a nemáte tolik času, abyste objevovali již objevené. Potřebujete aktuální informace, zkušenosti z praxe, otevřené a nezkreslené informace odborníků. Právě PMF je jedinečná v tom, že Vám dokáže pomoct se zorientovat, vybrat funkční modely a ukázat dobré příklady z konkrétních firem a společností. Poskytuje unikátní platformu pro odborníky načerpat nové informace, dozvědět se o žhavých trendech a novinkách v HR a nabízí také celou řadu příležitostí si formálně i neformálně vyměnit zkušenosti.

Je to Vaše GPS ve světě lidských zdrojů.“

 


Pavel Beneš
Ing. Pavel Beneš – člen představenstva

HR Director, Teleflex

Životopis

Pavel Beneš vystudoval ekonomickou fakultu, po jejím absolvování působil více než 13 let ve společnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA). Během této doby byl zodpovědný za kompletní portfolio činností v rámci personálního oddělení zahrnujících nábor, vzdělávání, odměňování, vztahy se zaměstnanci, interní komunikaci a další související činnosti. Do jeho odpovědností patřilo i oddělení External Affairs zabývající se externími vztahy/komunikací, právní oddělení a tým zabývající se vytvářením podnikové strategie. V letech 2011-2013, strávil 3 roky v Bruselu v centrále Toyoty na pozici HR manager. Jeho hlavní náplní byla podpora jednotlivých poboček/hubů v rámci celé Evropy v oblasti HR.

Po několika letech strávených v automobilovém průmyslu změnil oblast působení a stal se součástí jedné z nejvýznamnějších společností v oblasti potravinářského – společnosti Mars Wrigley. Zde zastával pozici personálního ředitele.

V současné době je zodpovědný, na pozici HR Director pro Českou republiku společnosti Teleflex, vyrábějící lékařskou techniku, za výrobní závody v České republice, vývojové centrum a prodejní organizaci působící v České a Slovenské republice.